AABB

AABB (American Association of Blood Banks) je standard priznat širom svijeta u bolnicama koje se bave transplantacijama matičnih stanica. 

AABB je ustanova koja izdaje certifikate od 1947. godine, a posljednjih 60 godina je i vodeća ustanova u području banaka krvi i prikupljanja, obrade i izdavanju uzoraka te kao takva ima najviše iskustva u transfuziologiji i terapiji matičnim stanicama. Gotovo sve američke banke matičnih stanica i 80 % bolnica u Americi koje provode transplantacije matičnih stanica posjeduje ovaj standard kojeg je odobrila Američka uprave za hranu i lijekove (FDA).

Certifikat AABB je certifikat koji objedinjuje banke matičnih stanica, bolnice i medicinske radnike u jedinstvenom programu obuke za najvišu kvalitetu transplantacije u svijetu. Standard obuhvaća sve korake u postupanju s matičnim stanicama – od prikupljanja i transporta, preko obrade i testiranja matičnih stanica, do pohrane, a zatim i dostave u bolnicu i primjene matičnih stanica u terapijske svrhe. Posjedovanje ovog standrada jamči da će Vaš uzorak biti prihvaćen za liječenje u svim bolnicama u svijetu.

Certifikat AABB posjeduje 1700 bolnica u više od 80 zemalja u svijetu. AABB jedan je od samo tri certifikata koje je akreditiralo Međunarodno udruženja za kvalitetu zdravstvene zaštite. Certifikat AABB usklađen je s međunarodnim standardom ISO 9000 koji predstavlja najvišu mađunarodnu razinu standardizacije u industriji i uslugama.

Certifikat se obnavlja svake 2 godine tek nakon višednevnih treninga za svaku certificiranu ustanovu ili pojedinca.