Pitanja i odgovori - Zašto Bio Save?

Danas roditelji koji žele pohraniti matične stanice imaju mogućnost odabira između različitih banaka za matične stnice.

Ako ne želite da se krv Vašeg djeteta samo zamrzne, već želite biti sigurni da se matične stanice u slučaju potrebe zaista mogu upotrijebiti za transplantaciju, danas bi Vaš najbolji izbor bio - Bio Save.

Zašto? Odluku o upoptrebi mladih pluripotentnih matičnih stanicau svrhu spašavanja života donosi liječnik. On liječi i snosi odgovornost. Njemu je važna visoka kvaliteta obrade matičnih stanica, detaljni anamnestički podaci i odobrenja koja su izdali regulatorni organi u skladu sa zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima.

Dozvolu za pohranu matičnih stanica posjeduju sve banke krvi iz pupkovine. Neophodno je znati da odobrenje za upotrebu matičnih stanica za liječenje Vašeg djeteta, njegovog brata ili sestre ili odobrenje za donaciju ne posjeduju sve banke.

Po želji mnogih budućih roditelja, dajemo prijedlog od 10 pitanja koja biste trebali postaviti, s naglaskom na ono što je zaista važno u ozbiljnim situacijama, te odgovore na ista pitanja. Na ovaj ćete način sami moći napraviti usporedbu banaka.

1. Koliko godina iskustva u čuvanju krvi iz pupkovine ima banka?

FamiCord je jedan od začetnika među bankama matičnih stanica u Europi s više od 15 godina iskustva.

2. Koliko uzoraka matičnih stanica je do sada sačuvano u grupaciji FamiCord?

FamiCord Group je do sada obradio i sačuvao više od 210.000 uzoraka.

3. Posjeduje li banka standard GMP? 

FamiCord Group posjeduje standard GMP, kao i druge važne certifikate od kojih bismo posebno izdvojili certifikat AABB (American Association of Blood Banks) budući da njega posjeduju samo najbolje banke matičnih stanica u svijetu.

4. Koliko iskustvo u upotrebi krvi iz pupkovine za liječenje djece (i bolesnog brata ili sestre) ima banka?

FamiCord Group ima najveći broj tretmana matičnim stanicama iz pupkovine - više od 700 liječenja.

5. Provodi li se procjena obiteljske povijesti bolesti?

Radi dobivanja što jasnije slike o kvaliteti preparata krvi iz pupkovine i mogućnosti primjene, FamiCord Group provodi procjenu anamneze obiteljske povijesti bolesti prije porođaja, a ona obuhvaća 57 pitanja.

6. Mogu li se preparati iz pupkovine pohranjeni kod FamiCord Group upotrijebiti za tretmane matičnim stanicama?

FamiCord Group posjeduje odobrenje za tretmane matičnim stanicama, kako osobno za dijete (autologno), tako i za brata ili sestru (alogeno), ali i kao pomoć drugima (donacija). 

7. Radi li se transport krvi samo radnim danima ili i vikendom i praznicima, tj. na koji način se uzorci transportiraju?

Za što veći broj stanica, ali i što bolju kvalitetu, potrebno je transportirati krv u što kraćem roku od rodilišta do banke. Služba logistike u Bio Save-u radi 24 h dnevno, svih 365 dana u godini. Uz to, Bio Save u suradnji s DHL-ovom službom "Medical Express" (koristi Q certifikat), koja je specijalizirana za transport bio-materijala, te s njemačkom specijaliziranom transportnom službom Der Kurier, organizira transport uzorka krvi iz pupkovine 365 dana u godini.

8. U slučaju potrebe za leijčenjem, tko snosi trošak transporta matičnih stanica do klinike u kojoj se provodi leijčenje?

Bio Save će u slučaju terapijske primjene pokriti troškove transporta matičnih stanica do bilo koje bolnice u svijetu.

9. Može li banka organizirati terapijsku primjenu za Vaše dijete?

FamiCord Group jedina je banka u Europi koja ima svoju kliniku za liječenje matičnim stanicama. Uzorcima iz FamiCord Group do sada je liječeno više od 1.200 pacijenata.

10. Zašto je Bio Save logičan izbor?

U svijetu postoji jako veliki broj banaka koje pohranjuju matične stanice. Pravi izazov je upotrijebiti matične stanice u terapiji. Bio Save Fondacija omogućava Vašem djetetu, u slučaju potrebe, pristup u više od 100 bolnica širom svijeta
koje imaju dugogodišnje iskustvo u liječenju matičnim stanicama.