HARMONY™ PRENATALNI TEST - POTVRĐENO 100% PRECIZAN

 

Prenatalni test Harmony™ je u BioSaveu do sada napravilo više od 10.000 trudnica te je on pokazao 100%-tnu preciznost u otkrivanju Downova sindroma s 32 dijagnosticirana slučaja; svi potvrđeni dodatnim analizama verifikacije.

Harmony™ prenatalni test potvrđeno 100% precizan

Za Harmony prenatalni test se do sada u BioSaveu odlučilo više od 10.000 trudnica. Njih 32 je u ranoj trudnoći saznalo da nose dijete s Downovim sindromom.

Invanzivnom procedurom potvrđeno je da je svih 32 fetusa zaista imalo Downov sindrom. Takvi rezultati dokazuju da je preciznost Harmony prenatalnog testa 100%.

U isto vrijeme, sve trudnice koje su dobile negativan test rodile su djecu bez Downova sindroma.

RIZIK KOD TRUDNICE ZA DOWNOV SINDROM

Rizik kod trudnice starosti od 35 godina je 1:360 (dakle u 360 trudnoća rađa se jedno dijete s Downovim sindromom)

rizik kod trudnica od 35 godina

Kada trudnica ima 30 godina, rizik koji nose godine starosti je 1:1000 (dakle, u tisuću trudnoća rađa se jedno dijete s Downovim sindromom), dok je rizik kod trudnice sa 40 godina već deseterostruki. Dakle, na svakih 100 trudnoća rađa se jedno dijete s Downovim sindromom.

 

Za više informacija posjetite internetsku stranicu http://www.harmony-test.hr/ ili nas kontaktirajte putem telefonskog broja 01/644 7790.

 

h-proces.png