Tipovi matičnih stanica

Matične stanice se mogu podijeliti u različite kategorije ovisno o njihovom nastanku. Jedna od podjela je na embrijske i odrasle matične stanice. Odrasle se dalje dijele na matične stanice iz koštane srži i matične stanice iz pupkovine koje se još nazivaju prethodnicima odraslih matičnih stanica.


Embrijske matične stanice


Embrijske matične stanice su tip stanica koje pružaju najviše mogućnosti, tj. mogu se razviti u bilo koje tkivo ili tip stanice. Međutim, one se koriste samo u svrhe istraživanja i bolje razumijevanje sposobnosti matičnih stanica. Njihovo korištenje u terapeutske svrhe pokreće ozbiljna etička pitanja, s obzirom da se nakon prikupljanja stanica embriji uništavaju.


Odrasle matične stanice


Odrasle (adultne) matične stanice se dijele na matične stanice iz koštane srži i matične stanice iz krvi iz pupkovine. Odrasle matične stanice se mogu transformirati u različite vrste stanica te se mogu dijeliti.


Matične stanice iz koštane srži


Mnogo godina su ove matične stanice bile preferirani izvor za transplantacije. Otkrićem matičnih stanica iz krvi iz pupkovine, medicini su se pružile mnogo veće mogućnosti te su sada ove matične stanice osnova za liječenje teških bolesti. Proces uzimanja matičnih stanica iz koštane srži je veoma bolan i često je povezan s operacijom. Ove su matične stanice, budući da se uzimaju od odraslog čovjeka, starije i mnogo manje vitalne.


Matične stanice iz pupkovine


Matične stanice iz krvi iz pupkovine - "neonatalne" stanice, a često se nazivaju i prethodnicima odraslih matičnih stanica. Samo u krvi iz pupkovine postoje ove matične stanice koje još nisu prošle proces starenja kao matične stanice iz koštane srži te samim time imaju mnogo veće sposobnosti stvaranja različitih ljudskih tkiva.


Upravo zbog ovih tipova matičnih stanica, u Vita 34 se uvijek pohranjuje cjelokupna krv iz pupkovine, bez odvajanja pojedinih komponenti. Na taj način spriečavamo gubitak stanica koje su važne za liječenje i koje će se koristiti u budućim terapijama.


U krvi iz pupkovine se nalaze:

 

  • hematopoetske matične stanice - HSC - ove stanice stvaraju stanice krvi i stanice imunosnog sustava
  • mezenhimalne matične stanice - MSC - ove stanice imaju sposobnost stvaranja stanica tkiva, stanica hrskavice i stanica masnog tkiva
  • matične stanice po svojstvima slične embrijskim - VSEL - otkriće ovih stanica je otvorilo nove mogućnosti za budućnost medicine; ove stanice koje se nalaze u krvi iz pupkovine su po karakteristikama najsličnije embrijskim, tj. mogu se pretvoriti u bilo koji tip stanica i tkiva u tijelu
  • neograničene somatske matične stanice - USSC