Pitanja i odgovori: Zašto Vita 34

Za kvalitetnu obradu matičnih stanica nema jeftine genetike.


Prije 19 godina postojala je samo jedna privatna banka krvi iz pupkovine u Europi: Vita 34.


Danas roditelji koji žele sačuvati matične stanice imaju mogućnost izabrati između pionira i drugih banaka. Vi ne želite da se krv Vašeg djeteta samo zamrzne, već želite biti sigurni da se matične stanice u slučaju potrebe smiju upotrijebiti za transplantaciju?
U tom slučaju bi i danas najbolji izbor bio: Vita 34.

Zašto? Odluku o tome trebaju li se upotrijebiti mlade pluripotentne matične stanice bi se spasio život donosi liječnik. On liječi i snosi odgovornost. Njemu je važna visoka kvaliteta obrade matičnih stanica, detaljni anamnestički podaci i odobrenja od strane regulatornih organa u skladu sa zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima.

Dozvolu za pohranu matičnih stanica posjeduju sve banke krvi iz pupkovine. Odobrenje za upotrebu matičnih stanica za liječenje Vašeg djeteta, njegovog brata ili sestre ili za donaciju ne posjeduju sve banke.

Po želji mnogih budućih roditelja dajemo prijedlog od 10 pitanja koja trebate postaviti, gdje se navodi ono što je zaista važno u ozbiljnim situacijama, kako da sami napravite usporedbu banaka, a ujedno dajemo i odgovore na ista pitanja.


Krenimo redom:


1. Koliko godina iskustva u čuvanju krvi iz pupkovine ima banka?
Vita 34 je najstarija privatna banka matičnih stanica u Europi s 19 godina iskustva.


2. Koliko klijenata je do sada povjerilo matične stanice na čuvanje?
Vita 34 ima preko 140.000 klijenata.


3. Posjeduje li banka GMP standard?
Vita 34 je prva privatna banka u Europi koja je dobila GMP standard.


4. Koliko iskustvo u upotrebi krvi iz pupkovine za liječenje djece (i bolesnog brata ili sestre) ima banka?
Vita 34 ima najveći broj tretmana matičnim stanicama, čak 30, što je više nego sve privatne banke u Europi zajedno.


5. Radi li se procjena obiteljske povijesti bolesti?
Radi dobivanja što jasnije slike o kvaliteti preparata krvi iz pupkovine i mogućnosti primjene, Vita 34 vrši procjenu anamneze obiteljske povijesti bolesti prije porođaja, koja obuhvaća 33 pitanja, kao i procjenu anamneze povijesti bolesti majke i djeteta nakon porođaja, koja obuhvaća 25 pitanja.


6. Mogu li se preparati iz krvi iz pupkovine pohranjeni kod Vita 34 upotrijebiti za tretmane matičnim stanicama?
Vita 34 posjeduje odobrenje za tretmane matičnim stanicama, kako osobno za dijete (autologna), tako i za brata ili sestru (alogena), ali i kao pomoć drugima (donacija).

7. Obavlja li se transport krvi samo radnim danima ili i vikendom i praznicima, tj. na koji način?
Za što veći broj stanica, ali i što bolju kvalitetu, potrebno je da krv u što kraćem roku stigne od rodilišta do banke. Bio Save obavlja transport krvi 365 dana u godini putem Der Kurier-a (specijalizirane službe za transport medicinskog materijala) i DHL-a.

8. U slučaju potrebe za liječenjem, tko snosi trošak transporta matičnih stanica do klinike u kojoj se obavlja liječenje?
Vita 34 je jedina banka koja posjeduje svoj transportni tim. Stručno medicinsko osoblje prevozi krv iz pupkovine u kliniku gdje se obavlja liječenje i na licu mjesta se uzorak priprema za tretman i predaje nadležnom liječniku. Vita 34 za tu namjenu koristi vlastitu mobilnu "clean room" tehnologiju. Ova usluga je besplatna.

9. Kakva je kvaliteta seta za transport krvi? Zatražite da Vam pokažu kako set izgleda.
Set za transport krvi Vita 34 ima dva mjerača temperature, od kojih jedan memorira temperaturu svakih 90 minuta. Set za transport krvi Vita 34 je po testu na temperaturno opterećenje TÜV-a dobio najbolje ocjene i postavljen je na uvjerljivo prvo mjesto. (TÜV - Njemačka organizacija za tehničku inspekciju)

10. Jesu li matične stanice Vašeg djeteta osigurane za slučaj insolventnosti banke?
Vita 34 ima garanciju osiguravajućeg društva HDI – Gerling, Germany, za daljnju pohranu u slučaju insolventnosti na period od 50 godina.

Zbog svega navedenog, kod odabira banke za pohranu krvi iz pupkovine, trebali bi se osloniti na kvalitetu, iskustvo, odobrenja regulatornih organa i kompetentnost, jer zdravlje Vašeg djeteta Vam je dragocjeno.


Čuvati matične stanice je dobro, ali još je bolje da ih možete i upotrijebiti ako vam ikada zatrebaju!