Zašto Vita 34

"Za kvalitetnu obradu matičnih stanica nema jeftine genetike."

dr. André Gerth 
Upravni odbor Vita 34

Prije 19 godina postojala je samo jedna privatna banka krvi iz pupkovine u Europi: Vita 34.


Danas roditelji koji žele sačuvati matične stanice imaju mogućnost izabrati između Vite 34 i drugih banaka. Vi ne želite da se krv Vašeg djeteta samo zamrzne, već želite biti sigurni da se matične stanice u slučaju potrebe smiju i mogu biti upotrijebljene za transplantaciju?


Zašto bi u tom slučaju Vita 34 i danas bila Vaš najbolji izbor?


Odluku o tome trebaju li se upotrijebiti mlade pluripotentne matične stanice da bi se spasio život, donosi liječnik. On liječi i snosi odgovornost. Njemu je važna visoka kvaliteta obrade matičnih stanica, detaljni anamnestički podaci i odobrenja od strane regulatornih organa u skladu sa zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima.


Dozvolu za pohranu matičnih stanica posjeduju sve banke krvi iz pupkovine. Odobrenje za upotrebu matičnih stanica za liječenje Vašeg djeteta, njegovog brata ili sestre ili za donaciju ne posjeduju sve banke.
Po želji mnogih budućih roditelja predlažemo Vam 10 pitanja koja biste trebali postavite drugim bankama i čiji odgovori Vam mogu pomoći u donošenju ovako važne odluke, kome povjeriti nešto tako dragocjeno.


U pitanjima se navodi ono što je zaista važno u ozbiljnim situacijama, kako da sami napravite usporedbu banaka. Ujedno Vam dajemo i odgovore Vita 34 na ista pitanja.