Autizam

Autizam

Terapija matičnim stanicama iz pupkovine kao nova nada za djecu s autizmom

Bio Save Fondacija, koja se bavi pomoći u organiziranju liječenja matičnim stanicama iz pupkovine, nedavno je organizirala PRVO liječenje iz Srbije u jednoj klinici u inozemstvu.

Djevojčica A. S., stara 6 godina, iz Beograda, od svoje 2. godine ima dijagnozu autizma i do sada je liječena standardnim terapijama u pogledu logopedske podrške i specijaliziranih vježbi za djecu s autizmom.

Obitelj ove djevojčice je na njenom rođenju sačuvala matične stanice iz pupkovine, a isto je učinila i za njezinog brata i upravo te matične stanice su bile upotrijebljene za terapiju.

Po riječima dr. Aleksandra Antovića, medicinskog direktora Bio Save Fondacije, koji je sudjelovao u terapijskoj primjeni, sama terapija je prošla vrlo zadovoljavajuće i bez neželjenih djelovanja.

„Primjena matičnih stanica kod djece iz spektra autizma je sigurna, a objavljene svjetske studije pokazuju da djeca značajno napreduju nakon terapijske primjene matičnih stanica. Procedura je vrlo jednostavna i matične stanice se primjenjuju kao kratka intravenska infuzija“, kaže dr. Aleksandar Antović.

Djevojčica se 3 mjeseca poslije terapije osjeća dobro, a roditelji djevojčice primjećuju značajan napredak u dnevnom funkcioniranju djeteta i komunikaciji.

Dr. Aleksandar Antović - medicinski direktor Bio Save Fondacije

Bio Save Fondacija, osnovao je u listopadu 2013. godine Bio Save d.o.o. iz Beograda i članica je Bio Save Groupa iz Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Albanije, s ciljem pomoći u liječenju djece matičnim stanicama iz pupkovine, neovisno o tome u kojoj su banci sačuvane njihove matične stanice.

Ohrabrena PRVOM uspješnom primjenom matičnih stanica iz pupkovine djeteta iz Srbije,  Bio Save Fondacija je intenzivirala svoje aktivnosti i početkom rujna organizira liječenje još četvero djece iz cijele regije. Dvoje djece su iz Crne Gore s dijagnozom cerebralne paralize, dok su još dvoje djece s dijagnozom autizma - jedno iz Hrvatske, drugo iz Srbije.

Dijete iz Srbije će iskoristiti uzorak koji je sačuvan u tvrtki Cryo Save, a kojeg je grupacija FamiCord preuzela na pohranu.

#BioSaveFondacija

Sign In