Bio Save Fondacija

Bio Save Fondacija

Na kongresu o liječenju matičnim stanicama u Miamiu

BioSave Fondacija je bila predstavnik Srbije na najvećem svijetskom kongresu o čuvanju i terapiji matičnim stanicama koji je održan u Miami-u, SAD od 14.09.-16.09.2018. Fondaciju su predstavljali predsjednik BioSave Fondacije gospodin Nebojša Petrović i medicinski direktor BioSave Fondacije dr.Aleksandar Antović. 

Tijekom tri dana kongresa predstavljena su najnovija postignuća u terapiji matičnim stanicama. 

Uz predavanja, proslavljena je i trideseta godišnjica prve terapije matičnim stanicama iz pupkovine kojoj su prisustovali prvi pacijent Matthew Farrow i doktorica koja je obavila prvu transplantaciju matičnim stanicama dr.Eliane Gluckman.

Matthew, tada petogodišnji dječak imao je neizliječivu bolest Fanconi anemiju te jedini spas su mu bile matične stanice koje je dobio od svoje sestre koja se rodila te godine. Dr. Gluckman je bila hrabra jer je obavila prvu transplantaciju u bolnici u Parizu i zahvaljujući tome, Matthew je danas živ te se bavi edukacijom mladih parova o važnosti čuvanja matičnih stanica. 

Na slici iznad: Matthew Farrow i Frances Werter, predsjednica najveće svijetske Fondacije za terapije matičnim stanicama-Parents Guide Cord Blood Foundation

Na predavanjima su pored standardnih terapija(u koje danas ubrajamo i Fanconijevu anemiju) prikazana i najnovija istraživanja na polju liječenja matičnim stanicama raznih tumora, neuroloških bolesti i infekcija. 

Neke od bolesti u kojima terapija matičnim stanicama pokazuje odlične rezultate su autizam, cerebralna paraliza, dijabetes, multipla skleroza, infekcije raznim virusima(hepatitis B, Zika virus, HIV), tumori gastrointestinalnog trakta, tumori mozga i mnoge druge bolesti. 

Pored matičnih stanica prikazane su mogućnosti liječenja drugim stanicamama koje se nalaze u krvi iz pupkovine kao što su monociti i NK stanice tako da se svaki element iz krvi pupkovine iskoristi na najbolji mogući način. 

U novija dostignuća ubraja se i umnožavanje matičnih stanica kojim će se svaki uzorak koji je prikupljen bez obzira na broj matičnih ćelija iskoristiti za brojne bolesti. 

Kongres je pokazao da je pred nama lijepa budućnost u kojoj će mnoge teških bolesti moći liječiti matičnim stanicama i da su matične stanice budućnost medicine. 

Da bi cijeli proces uzimanja matičnih stanica, obrade i kasnijeg korištenja bio po najvišim svijetskim standardima brinu se doktori iz akreditacijske agencije AABB(American Association of Blood Banks) koji su bili partneri kongresa i sa kojima je BioSave Fondacija ostvarila uspješnu suradnju.

Sign In