Zato što je osmijeh važan

Na kraju ove teške godine uspjeli smo izmamiti osmijehe onima kojima je najteže.

Kompanija Bio Save je tijekom 2020. godine imala više donacija, ali su nam bile najvažnije one gde smo izmamili osmehe onih koji se nalaze u Domu za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ u Subotici i Centru za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju „Mara“ u Nišu.

Zato što je svaki osmeh važan!