Liječenje neuroloških oboljenja matičnim stanicama

Liječenje neuroloških oboljenja matičnim stanicama

Terapija matičnim stanicama iz pupkovine kao nova nada za djecu s cerebralnom paralizom

Roditelji koji donesu odluku o pohrani matičnih stanica iz pupkovine za svoje dijete, uvijek postave i pitanje - šta ako nam one zatrebaju?

Upravo je zato Bio Save Fondacija, nakon organizacije prve uspješne terapije autizma matičnim stanicama kod šestogodišnje djevojčice iz Beograda, odlučila nastaviti s pružanjem pomoći djeci iz Srbije i regije, koja imaju određena neurološka oboljenja te im tako omogućiti odlazak na terapiju matičnim stanicama iz pupkovine.

Pripreme su u tijeku i u organizaciji Bio Save Fondacije, dvoje će djece iz Crne Gore početkom rujna otići (u inozemstvo) na liječenje cerebralne paralize, matičnim stanicama iz pupkovine. Obje obitelji su, pri porodu braće i sestara djece koja imaju cerebralnu paralizu, sačuvali matične stanice iz pupkovine u FamiCord AG-u. Upravo te matične stanice će biti iskorištene za liječenje starije djece.

Dosadašnje kliničke studije su pokazale da većina djece dobro reagira na terapiju matičnim stanicama, da u većini slučajeva nema neželjenih djelovanja terapije te da se nakon 6 mjeseci do godinu dana vidi značajan napredak u funkcioniranju djeteta.

„Da bi realizirali terapiju matičnim stanicama iz pupkovine, bila je potrebna ozbiljna priprema i stručno vođenje kroz cijeli proces pripreme. Prvi  korak je HLA tipizacija kojom se uspoređuju tkiva djeteta koje ima bolest i brata ili sestre od kojih su uzete matične stanice. Ako dođe do poklapanja kreće se sa pripremnim pregledima bolesne dece kako bi se vidjelo jesu li u mogućnosti primiti terapiju.

Svako dijete prolazi opsežne preglede prije terapije koji obavezno sadrže magnetsku rezonanciju mozga, elektroencefalogram, pregled psihijatra, psihologa, neurologa i fizijatra. Potom se svakom djetetu vadi krv za opsežne biokemijske i imunološke analize i procjenjuje se u kakvom je stanju dijete. Po završetku pregleda, struka daje suglasnost o tome je li dijete spremno za terapiju matičnim stanicama iz pupkovine – objasnio je dr. Aleksandar Antović, direktor Bio Save Fondacije.

Cerebralna paraliza se kao termin odnosi na grupu neuroloških poremećaja koji se javljaju tijekom trudnoće ili u ranom djetinjstvu i trajno utječu na kretanje tijela i koordinaciju mišića, držanje i ravnotežu. Termin "cerebralna" se odnosi na mozak; "paraliza" se odnosi na gubitak ili oštećenje motoričke funkcije. Djeca s cerebralnom paralizom imaju mogućnost značajnog popravka svojeg stanja (simptoma) ili, točnije, promkene u ranim fazama života.

Šest mjeseci nakon provedene terapije matičnim stanicama iz pupkovine, ponovit će se svi testovi i analize napravljene prije odlaska djeteta na terapiju, kako bi se procijenio napredak.

„Terapija matičnim stanicama iz pupkovine je nova nada za liječenje neuroloških oboljenja kod djece i mi u Bio Save Fondaciji smo potpuno posvećeni tom izazovu“ – istaknuo je dr. Aleksandar Antović.

Sign In