Kardiovaskularne bolesti odnesu najveći broj života svake godine u svijetu, oko 18 milijuna. Daleko na drugom mjestu iza njih su maligni tumori koji odnesu 9 milijuna života. Najveći broj pacijenata s kardiovaskularnim bolestima umire od srčane slabosti koja nastaje kao posljedica preležanog infarkta miokarda ili uslijed dugotrajnog povišenog krvnog tlaka.

Do sada se srčana slabost liječila jedino lijekovima koji su samo odlagali napredovanje bolesti, ali nisu mogli obnoviti stanice srca koje su oštećene. 

Matične stanice su donijele novu nadu velikom broju pacijenata sa srčanom slabošću jer se trenutno provodi studija (CIRCULATE) vrijedna 7, 5 milijuna € koju je sponzorirala Europska Unija i koja ispituje mogućnost regeneracije srčanog mišića matičnim stanicama.

Matične stanice se putem katetera unose u dio srca koji je oštećen i one regeneriraju mišićna vlakna srca. Tako omogućavaju srcu da pumpa krv učinkovitije, a pacijentima da žive život bez tegoba i u krajnjem rezultatu ovime produžavaju život.