Na Sveučilišnoj klinici u Heidelbergu započeta je studija o liječenju raka gušterače primjenom terapije matičnim stanicama: nakon uklanjanja tumora i kemoterapije, pacijenti primaju krvne matične stanice iz koštane srži od zdravog rođenog brata ili sestre. Na ovaj način se ojačava vlastiti obrambeni mehanizam tijela od stanica raka. Matične stanice automatski preuzimaju ulogu obrane organizma pacijenta od stanica tumora, budući da njegov imunosni sustav još uvijek nije dorastao tom zadatku.

Transplantacija matičnih stanica uzetih od kompatibilnog darivatelja predstavlja etablirani koncept terapije u liječenju raka krvi i koštane srži. Zahvaljujući velikoj sličnosti tkiva darivatelja i primatelja, s velikom sigurnošću se mogu izbjeći opasne reakcije odbacivanja grafta. Samo na Sveučilišnoj klinici u Heidelbergu ova terapija se godišnje primijeni kod više od 300 pacijenata. Kod raka gušterače je transplatacija matičnih stanica u pogledu individualnog pokušaja izliječenja pokazala rezultate koji puno obećavaju i koje sada treba provjeriti u ovoj kontroliranoj kliničkoj studiji.

Godišnje u Njemačkoj od raka gušterače oboli oko 12 900 ljudi. Ovaj tumor je naročito agresivan jer se i ubrzo nakon uklanjanja i kemoterapije počinje ponovo stvarati i širiti se na ostale organe (metastaza).

Nakon operacije samo polovica pacijenata nastavi živjeti duže od dvije godine. Liječnici se nadaju da će pomoću matičnih stanica produžiti životni vijek ovim pacijentima.