U skorije vrijeme će biti omogućena primjena nove tehnologije u kliničkoj praksi, kojom će se nedovoljan broj matičnih stanica moći umnožiti

Nova tehnologija umnožavanja matičnih stanica prije njihove primene u terapijama, nazvana Omidubicel kompanije Gamida Cell (GC) ušla je u posljednju fazu kliničkih ispitivanja i uskoro bi mogla pronaći primjenu u kliničkoj praksi.

Matične stanice koštane srži koje su prošle tretman umnožavanja, obogaćene stanicama imunološkog sustava čine proizvod Omidubicel koji se koristi u transplantaciji koštane srži. Tehnologija umnožavanja bazirana je na malenoj molekuli nikotinamidu (NAM) koji stimulira rast i bolju funkcionalnost donorskih stanica. Ova tehnika izolira CD133 + stanice iz krvi pupkovine i kultivira ih 3 tjedna sa molekulom nikotinamida i drugim faktorima rasta. Dokazano je da molekula nikotinamida, oblik vitamina B-3, blokira diferencijaciju, a stimulira matičnu stanicu da se umnožava. 

Put do ovog dostignuća počeo je prije više od desetljeća

Od 2007. godine kompanija GC je provela desetak kliničkih ispitivanja za svoja dva proizvoda, Omidubicel za hematoloških maligniteta i proizvoda CordInTM za hemoglobinopatije. Ova kompanija je u svibnju 2020. godine završila treću fazu kliničkih ispitivanja, koje je bilo do sada najveće istraživanje transplantacije krvi pupkovine sa tehnologijom umnožavanja. Ovo kliničko ispitivanje uključilo je 125 pacijenata iz više od 50 bolnica širom svijeta, sa različitim rizičnim hematološkim malignim bolestima.

Rezultati kliničkih istraživanja

Rezultati kliničkih istraživanja su pokazali da do fragmenta (ugrađivanja) dolazi već nakon 12 dana, što je za oko 10 dana manje nego kod transplantacije hematopoetskih stanica koje nisu tretirane na ovaj način. Također, rezultati pokazuju znatno brži oporavak imunološkog sustava u odnosu na druge tipove transplantacija koštanih srži. Ovi rezulatati su od velikog značenja za pacijente jer se kritičan period nakon transplantacije i ponovnog uspostavljanja imunološkog sustava znatno smanjuje.

Najvažnije je da je tehnologija umnožavanje stanica prije transplantacije krvi iz pupkovine postala realnost i da je jedan od glavnih limitirajućih faktora terapija matičnim stanica savladan

Za razliku od tehnologija ostalih kompanija koje su koristile duple količine krvi iz pupkovine, najveća prednost Omidubicel je u tome što su rezultati postignuti korištenjem samo jedne jednice krvi pupkovine. 

Što predstavlja uspješnost terapije sa obogaćenom krvi iz pupkovine za kliničku praksu u onkologiji? 

U području transplantacije matičnih stanica, različiti aspekti su važni za onkologe. Onkolozi imaju cilj da omogućiti dugoročno preživljavanje svojih pacijenata.

Ovo su početci suvremene generacije transplantacija koje će omogućiti da se primjena terapija matičnih stanica proširi na veći broj oboljenja. Nadamo se da će upravo ova tehnologija, postati rutinska opcija za pacijente kojima je potrebna transplantacija matičnih stanica.

Uzimajući u obzir faktore kao što su: opći opstanak, preživljavanje bez progresije i smrtnost bez relapsa, krv iz pupkovine je često najbolja opcija za transplantaciju ili podjednako dobar izbor kao i druge opcije.

U usporedbi...

Usporedbe radi, kompanije zdravstvenih osiguranja su prvenstveno fokusirane na troškove transplantacija matičnih stanica. Izvještaj korporacije RAND procjenio je da su tijekom 2014. prosječni bolnički troškovi za transplantaciju matičnih stanica od nesrodnog donora (i boravka u bolnici) iznosili 485.000 dolara (38 dana) za koštanu srž, 571.000 dolara (34 dana) za matične stanice periferne krvi i 831.000 USD (51 dan) za krv iz pupkovine.

Faktor koji je u najvećoj mjeri doprinio višoj cijeni transplantacije krvi iz pupkovine je produženo vrijeme za ugradnju (engraftment), što zahtjeva da pacijent provede više dana na intenzivnoj njezi.

Također, tu nikako ne treba zaboraviti i mogućnost pojave komplikacija zbog infekcija. Upravo je kompanija Gamida Cell svojom inovativnom tehnologijom učinila transplantaciju krvi iz pupkovine jeftinijom. 

Proizvod Omidubicel bi mogao postati rješenje za veliki broj pacijenta (oko 40% u SAD) koji ispunjavaju uvjete za transplantaciju matičnih stanica, ali nemaju odgovarajućeg donora.