Biorep je vodeći talijanski genetski laboratorij koji metodom sekvenciranja sljedeće generacije izvodi prenatalno testiranje koje putem kompanije Bio Save trudnice mogu dobiti u vidu prenatalnog testa Qualified.