Cenata je vodeći europski laboratorij za prenatalno testiranje s, do sada, više od 200 000 obrađenih uzoraka od trudnica širom svijeta. Cenatu je kompanija Roche prepoznala kao referentni laboratoriji u Europi za Harmony test. Nalazi se u Tűbingenu u Njemačkoj i posjeduje najviše europske akreditacije za laboratorije kao što su CLIA i CAP.