Famicord je najveća europska banka za matične stanice a više od 800 000 pohranjenih uzoraka koja svake godine pošalje preko 1 000 uzoraka za terapiju u bolnice širom svijeta. Bio Save je ponosan što je u mogućnosti ponuditi vrhunsku europsku medicinu građanima Hrvatske.