Invicta je genetski laboratorij koji se bavi preimplantacijskim genetskim probirom. Probir pomaže parovima koji prolaze proceduru IVFu pronalaženju najboljeg embrija u postupku umjetne oplodnje. Svake godine Invicta testira oko 1 000 embrija parova koji žele prinovu, što je čini drugim najvećim genetskim laboratorijem za preimplantacijski probir u Europi.