AABB (American Association of Blood Banks) je standard priznat širom svijeta u bolnicama koje se bave transplantacijama matičnih stanica. 

AABB je ustanova koja izdaje certifikate od 1947.  godine, posljednjih 60 godina je predvodnik u području banaka krvi i prikupljanju, obradi i izdavanju uzoraka, i kao takva ima najviše iskustva u transfuziologiji i terapiji matičnim stanicama. Gotovo sve američke banke matičnih stanica imaju ovaj standard i 80 % bolnica u Americi koje provode transplantacije matičnih stanica posjeduje ovaj standard koji je odobrila američka Agencija za hranu i lijekove (FDA).

Certifikat AABB je certifikat koji objedinjuje banke matičnih stanica, bolnice i medicinske radnike u jedinstvenom programu obuke za najvišu kvalitetu transplantacije u svijetu. Standard obuhvaća sve korake u postupanju s matičnim stanicama – od prikupljanja, preko transporta, obrade i testiranja matičnih stanica, do čuvanja, a zatim i dostave u bolnicu i primjene matičnih stanica. Posjedovanje ovog standrada jamči da će Vaš uzorak biti prihvaćen za liječenje u svim bolnicama u svijetu.

Certifikat AABB posjeduje 1 700 bolnica u više od 80 zemalja u svijetu. AABB jedan je od samo tri certifikata koje je akreditiralo Međunarodno Udruženja za Kvalitetu Zdravstvene Zaštite. Certifikat AABB je usklađen s međunarodnim standardom ISO 9000, tj. najvišom međunarodniom razinom standardizacije u industriji i uslugama.

Certifikat se obnavlja svake 2 godine samo nakon višednevnih treninga za svaku certificiranu ustanovu ili pojedinca.

Više o certifikatu AABB možete pročitati ovdje.