Porodice koje se odlučuju za čuvanje matičnih ćelija novorođenčadi, informišu se iz dan u dan o napredovanju medicine u lečenju njihovim korišćenjem. Međutim, ono što je činjenica jeste da se deponovanje i čuvanje kao i mogući procesi lečenja matičnim ćelijama za sada mogu obavljati samo u inostranstvu.

Kako da porodice iz Srbije započnu ovaj proces, kako da dođu do relevantnih ustanova i najboljih stručnjaka u inostranstvu, kako da stupe u kontakt sa njima i organizuju lečenje briga su i glavni cilj naše Fondacije.

Matične ćelije su nesumnjivo budućnost medicine, a samim tim i celokupne civilizacije. Životni vek čoveka se produžio, a mnoge bolesti su postale izlečive.

Danas, matične ćelije iz pupčane vrpce se koriste za lečenje više od 80 oboljenja. Svakodnevno, broj mogućih tretmana se povećava, a lečenje matičnim ćelijama postaje posebna grana medicine.

Da i mi budemo deo svetskih dostignuća u medicini i lečenju, da i svim porodicama iz Srbije, koje su deponovale matične ćelije iz pupčanika svojih beba, budu dostupni najbolji evropski i svetski stručnjaci, najprestižnije bolnice i bolnički centri, da se svi zaintesovani pacijenti iz Srbije informišu na pravi način i saznaju sve o koracima u lečenju i procesu koji ih čeka, pobrinuće se svojim ugledom, trudom i znanjem Bio Save Fondacija.