Prenatalni test QUALIFIED

Prenatalni test QUALIFIED

All-chromosomes & microdeletions ∕ duplications

Prenatalni test Qualified™ 360°

Qualified™ 360° je "all-chromosomes & microdeletions ∕ duplication NIPT" koji Vam pruža informacije o trisomijama i monosomijama za sve kromosome dajući Vam širi uvid od standardnih prenatalnih testova. Rijetke autosomne trisomije i monosomije mogu se javiti posebno uz anomalije vidljive na ultrazvučnom pregledu. Preporuka je da se u tim slučajevima napravi invazivna procedura.

Kada se preporučuje Qualified™?

  • Povišen rizik na kombiniranom probiru
  • Trudnoća nastala procedurom IVF
  • Nalaz ultrazvuka koji ukazuje na moguću prisutnost anomalije
  • Prethodna pojava kromosomske anomalije u obitelji
  • Spontani pobačaj u prethodnim trudnoćama
  • Povećan rizik od pobačaja kod invazivne procedure ili strah od procedure

PRENATALNI TEST QUALIFIED

Proširena opcija od 360° za personaliziraniji probir

PRENATALNI TEST QUALIFIED

Što su mikrodelecije i duplikacije?

Mikrodelecije su kromosomske anomalije izazvane nestankom malih dijelova kromosomskog materijala, dok su mikroduplikacije kromosomske anomalije izazvane viškom malih dijelova kromosomskog materijala. Neke se pojavljuju češće u određenom dijelu određenog kromosoma i povezane su s poznatim genetskim sindromima. Mogu izazvati pobačaj, anomalije ploda ili usporen rast i razvoj ploda. Većina ih se pojavljuje slučajno, a rijetko se prenose s roditelja na djecu. Mogu se pojaviti bez prethodnog javljanja u obitelji i bez drugih faktora rizika. Mikrodelecije i duplikacije mogu se javiti u svakoj starosnoj dobi trudnice i sve trudnice imaju podjednak rizik za mikrodelecije.

Sign In