Kao jednu od usluga, Bio Save je osmislio program besplatnog čuvanja matičnih stanica “Moje je tvoje”.

Svako dijete koje je bolesno dobit će priliku da već na porođaju brata ili sestre dobije jedan vrijedan poklon koji mu može spasiti život.

"Moje je tvoje” je program obiteljske pohrane matičnih stanica koji je oslobođen plaćanja bilo kakvih troškova.

Potpuno besplatno omogućavamo obiteljima koje žele pohraniti matične stanice iz krvi pupkovine svoga novorođenčeta za nekog člana obitelji (brata ili sestru) kojem je postavljena dijagnoza koja je takva da ukazuje na postojanje hematološkog oboljenja koje mu može ugroziti život, a koje se može liječiti matičnim stanicama.

Kako to funkcionira?

Da bi se obitelji kvalificirale za program “Moje je tvoje”, dijete mora imati dijagnozu bolesti koja trenutno spada u red hematoloških oboljenja koja se mogu liječiti matičnim stanicama iz krvi iz pupkovine, trebao bi postojati dokaz o krvnom srodstvu u prvom koljenu te bi trebao postojati onkolog/hematolog koji se slaže s tim da se određeno oboljenje može liječiti uz upotrebu matičnih stanica. Bio Save će osigurati set za prikupljanje krvi, obradit će i sačuvati uzorak krvi iz pupkovine novorođenčeta, do trenutka kada se ukaže potreba da se isti iskoristi, bez zaračunavanja bilo kakvih troškova obitelji.

Bio Save snosi sve troškove koje vam zaračunava rodilište koje je uključeno u postupak prikupljanja uzorka krvi iz pupkovine Vašeg novorođenčeta, sve naknade za transport uzorka do našeg laboratorija, kao i sve troškove transporta uzorka matičnih stanica od banke matičnih stanica do bolnice u kojoj će se obaviti transplantacija.