Matične stanice se mogu podijeliti u različite kategorije ovisno o njihovom nastanku. Jedna od podjela je na embrijske i odrasle matične stanice. Odrasle se dalje dijele na matične stanice iz koštane srži i matične stanice iz pupkovine koje se još nazivaju prethodnicama odraslih matičnih stanica.

Embrijske matične stanice

Embrijske matične stanice su vrsta stanica koja pruža najviše mogućnosti, tj. one se mogu razviti u bilo koje tkivo ili vrstu stanice. Međutim, one se koriste samo u svrhe istraživanja i bolje razumijevanje sposobnosti matičnih stanica. Njihovo korištenje u terapeutske svrhe pokreće ozbiljna etička pitanja, s obzirom da se nakon prikupljanja stanica embriji uništavaju.

Matične stanice iz pupkovine

Matične stanice iz pupkovine - “neonatalne” stanice - često se nazivaju i prethodnicama odraslih matičnih stanica. Samo u krvi iz pupkovine postoje ove matične stanice koje još nisu nisu prošle proces starenja kao matične stanice iz koštane srži te samim time imaju mnogo veće sposobnosti stvaranja različitih ljudskih tkiva.

Matične stanice iz koštane srži

Niz godina su ove matične stanice bile preferirani izvor za transplantacije. Otkrićem matičnih stanica iz pupkovine, medicini su se pružile mnogo veće mogućnosti te su sada ove matične stanice osnova za liječenje teških oboljenja. Proces uzimanja matičnih stanica iz koštane srži je vrlo bolan i često povezan s operacijom. Ove matične stanice su, s obzirom da se uzimaju od odraslog čoveka, starije i puno manje vitalne.

U krvi iz pupkovine se nalaze:

  • Hematopoetske matične stanice - HSC - ove stanice stvaraju stanice krvi i stanice imunosnog sustava
  • Mezenhimalne matične stanice - MSC - ove stanice imaju sposobnost stvaranja stanica većine tkiva i organa i imaju veliki utjecaj na imunosni sustav.