Suvremena tehnologija koju koristi FamiCord osigurava povećanu kvalitetu odvojenog uzorka matičnih stanica.

Metodom redukcije krvi smanjuje se sadržaj crvenih krvnih zrnaca - time se smanjuje mogućnost oštećenja jetre kod transplantacije uzorka i povećava se sigurnost za Vaše dijete.

Ovaj način pohrane smanjuje mogućnost pojave neželjenih efekata kod pacijenta uslijed nekompatibilnosti krvnih grupa ako se uzorak koristi kod brata ili sestre.

Smanjenim uzorkom se smanjuje i korištenje supstance DMSO u procesu zamrzavanja. DMSO se dovodi u vezu sa srčanim problemima, otežanim disanjem i vrlo visokim ili niskim krvnim tlakom. Pohranom manjeg uzorka - koncentriranijeg - proporcionalno se koristi i manja doza DMSO-a.

U svijetu postoji 158 javnih banaka matičnih stanica koje imaju pohranjeno više od 1 500 000 uzoraka i 215 privatnih banaka matičnih stanica u kojima je pohranjeno više od 10 000 000 uzoraka. 

  • Mjeri se točan broj matičnih stanica CD34+ pa nam je poznata kvaliteta uzorka prije zamrzavanja.
  • Manji je rizik od infuzijskih reakcija.
  • Suvremena metoda separacije zadržava stanice koje se u budućnosti mogu iskoristiti u regenerativnoj medicini, npr. stanice VSEL, MSC i HSC.
  • Manje otpada od crvenih krvnih zrnaca, što smanjuje nekompatibilnost u slučaju da se matične stanice koriste kod brata ili sestre.
  • Nema potrebe za „pranjem“ uzorka nakon odmrzavanja što smanjuje rizik od gubitka važnih stanica.

FamiCord pohranjuje uzorak matičnih stanica podijeljen u dvije odvojene komore, što daje mogućnost za dvije zasebne terapije – u hematološkim indikacijama i regenerativnoj medicini.