Datum uspostavljanja Evidencije: 1. 11. 2021. 

1. Podaci o Rukovatelju: 

Bio Save Premium d.o.o.
Zagreb
MBS: 080857986
Zakonski zastupnik: Robert Vardijan
E-mail: info@biosave.hr

2. Naziv zbirke podataka: 

Evidencija o osobnim podacima lica koja pristupaju internetskim stranicama i sudjeluju u promotivnim aktivnostima Rukovatelja.

3. Vrsta radnje obrade: 

Prikupljanje, bilježenje, korištenje, sortiranje, čuvanje, stavljanje na uvid, pohranjivanje. 

4. Vrsta osobnih podataka: 

Podatak koji se obrađuje radi slanja newslettera je: e-mail adresa.

5. Kategorija lica na koje se podaci odnose: 

Podaci se odnose na lica koja pristupaju internetskim stranicama i sudjeluju u promotivnim aktivnostima Rukovatelja.

6. Svrha obrade:

Podaci koji se obrađuju u svrhu dostavljanja newslettera obrađuju se radi izvršavanja marketinških i promotivnih aktivnosti Rukovatelja.

7. Pravna osnova: 

  • Podaci koji se obrađuju u svrhu dostavljanja newslettera
  • Pristanak lica na koje se podaci odnose 

8. Prijenos podataka iz Republike Hrvatske: 

Podaci se ne iznose iz RH.

9. Rok čuvanja i upotrebe podataka: 

  • Podaci koji se obrađuju u svrhu dostavljanja newslettera
  • Podaci koji se prikupljaju čuvaju se najduže 30 dana nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni. 

10. Opis mjera zaštite: 

Rukovatelj je proveo kadrovske, tehničke i organizacijske mjere zaštite radi sigurnosti i integriteta osobnih podataka, zaštite podataka od neovlaštenih pristupa, zlonamjernih postupaka, gubitka ili otkrivanja podataka neovlašctenim trećim licima.

Zbirka podataka koja se nalazi u računarskom sustavu je osigurana sistemom lozinki za autorizaciju i identifikaciju korisnika programa i podataka. Podaci u pisanoj formi se nalaze u osiguranim i zaključanim ormarima. Podatke može obrađivati samo lice koje je ovlašteno. Papirnati nosači podataka, koji služe za unos podataka u računarski vođenu zbirku podataka i svi ostali nosači se izvan radnog vremena zaključavaju. Sve prostorije se zaključavaju.

Pristup podacima je moguć samo određenim licima uz korisničko ime i šifru. 

Bio Save d.o.o.