OSOBNI PODACI

Imajte na umu naše Obavještenje o obradi osobnih podataka. 

SADRŽAJ

Materijali kao što su slike, fotografije, grafike, logotipi, videa, filmovi, audio podaci i tekst („materijal“) se koriste na stranici Bio Save („stranica“). Materijal je vlasništvo kompanije Bio Save (u daljnjem tekstu: Kompanija), i zaštićen je odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna,  kao i drugim propisima kojima se štiti pravo intelektualnog vlasništa, kao u Republici Hrvatskoj, tako i na međunarodnoj razini. Svaka upotreba materijala izvan čisto privatne svrhe zahtijeva prethodnu pismenu suglasnost Kompanije. Isto vrijedi i za svaku izmjenu materijala, naročito za prijevod ili bilo koji drugi oblik obrade, kao i bilo kakav prijenos materijala.

Materijal može biti predviđen za preuzimanje sa stranice, kada je to izričito navedeno i dozvoljeno.
 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Ako korisnik preuzme materijal ili ga koristi u bilo kojem drugom obliku, on to radi na vlastiti rizik. Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje korisnik može imati u tom pogledu, posebice ako su u pitanju podaci, hardware ili software. Kompanija ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu povredu prava trećih lica.

Informacije na ovom sajtu su pažljivo prikupljene i proverene. Kompanija, međutim, ne prihvata nikakvu odgovornost za tačnost, ažurnost i potpunost informacija. Ovaj sajt pruža opšte informacije koje ni na koji način ne zamenjuju savete lekara ili stručnjaka. 

PRAVNE POSLJEDICE

Kompanija zadržava pravo blokiranja pristupa za prijavljivanje korisniku ako korisnik prekrši ove odredbe i uvjete korišctenja i/ili bilo koje zakonske odredbe. U takvom slučaju, prijavljivanje više nije dozvoljeno i svako dalje korištenje se prema tome smatra nezakonitim. Kompanija zadržava pravo pokrenuti odgovarajući građanski, krivični, upravni ili drugi sudski postupak protiv korisnika, kao i svaki postupak pred nadležnim organima. 

Nevaljanost ili ništavost pojedinih odredaba sadržanih u ovim uvjetima korišctenja neće utjecati na važnost ostalih uvjeta korištenja.